سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

دستور العمل به پزشکان بریتانیا در مورد تجویز عسل

دستور العمل به  پزشکان بریتانیا در مورد تجویز عسل

برای درمان سرفه نیازی به آنتی بیوتیک نیست

سرفه و پزشکان بریتانیا

دستورالعمل جدید به پزشکان در بریتانیا می‌گوید که برای درمان اغلب موارد سرفه باید در مرحله اول عسل طبیعی

و بعضی از داروهای سرفه که بدون نسخه پزشک در بازار وجود دارد، تجویز شود.

مقامات بهداشتی و درمانی بریتانیا می‌گویند که آنتی‌بیوتیک‌ها در اغلب موارد تاثیری در بهبود سرفه نداردسرفه و پزشکان بریتانیا

و به همین دلیل به ندرت باید برای سرفه تجویز شود. بیشتر اوقات سرفه پس از دو تا سه هفته به خودی خود درمان می‌شود.
هدف از این دستورالعمل تازه، مقابله با مشکل مقاوم شدن آنتی‌بیوتیک‌هاست.
استفاده بیش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها، ابرمیکروب‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک بوجود می‌آورد که باعث می‌شود

درمان و کنترل بیماری‌های عفونی مشکل‌تر شود.

لطفا مطلب و فیلم کامل را در سایت دیجی عسل بخوانید و ببینید

digiasal.com