سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عسل سفت شده آیا تقلبی است یا طبیعی است؟

عسل سفت شده آیا تقلبی است یا طبیعی است؟ پاسخ این است که شاید طبیعی باشد و شاید هم تقلبی باشد. در این فیلم روش تشخیص تقلبی بودن یا طبیعی بودن عسل سفت شده را آموزش می دهیم.

عسل طبیعی نصیری

دیجی عسل

http://digiasal.com

 

برای دیدن فیلم این مطلب برروی خط زیر کلیک کنید:

تشخیص تقلبی بودن عسل سفت شده