سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت عسل طبیعی نصیری

عسل طبیعی کیلویی چند؟

عوامل مختلفی بر روی قیمت عسل تاثیر می گذارد . این عوامل شامل کیفیت عسل؟ محل تولید عسل؟ نوع گل عسل؟ نوع بسته بندی عسل می باشد.

قیمت عسل به همه این عوامل بستگی دارد که همه این عوامل روی قیمت عسل تاثیر می گذارند و قیمت عسل را بسیار گران یا بسیار ارزان می کنند.

در حال حاضر که خرداد سال 98 هستیم قیمت هر کیلو عسل از 55 تا 140 هزار تومان متغیر است.
قیمت عسلقیمت عسلقیمت عسلقیمت عسل

نکته مهم این است که اگر عسل بسیار گران باشد دلیل بر مرغوب بودن آن نیست ولی در مقابل اگر عسل بسیار ارزان باشد دلیل بر نامرغوب بودن آن است

زیرا که عسل کالایی است که با قیمت های ارزان امکان تولید آن وجود ندارد.

این مطلب را هم بخوانید: 7 راه برای تشخیص عسل طبیعی

منبع:

قیمت عسل در سال 98